Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเเต่งตั้ง... (10 ก.พ. 2564)  
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 (21 ม.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเเต่งตั้ง... (16 พ.ย. 2563)  
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 (30 ต.ค. 2563)
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 (30 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ด... (22 ต.ค. 2563)
แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน(แบ... (28 ก.ย. 2563)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (11 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่... (28 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอาสาสมัครบริบา... (14 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอาสา... (13 ส.ค. 2563)
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (10 ส.ค. 2563)
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (10 ส.ค. 2563)
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (10 ส.ค. 2563)
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (10 ส.ค. 2563)
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (10 ส.ค. 2563)
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (10 ส.ค. 2563)
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (10 ส.ค. 2563)
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (10 ส.ค. 2563)
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (10 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค เข้า... (27 พ.ย. 2563)  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั... (28 ต.ค. 2563)  

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ดูเเ... (27 ต.ค. 2563)  

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ซ่อม... (27 ต.ค. 2563)

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค รับม... (27 ต.ค. 2563)

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ร่วม... (26 ต.ค. 2563)

เทศบาลตำบลเมืองศรีไคเเละจ... (23 ต.ค. 2563)

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ร่วม... (21 ต.ค. 2563)

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ลอกค... (19 ต.ค. 2563)

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ร่วม... (19 ต.ค. 2563)

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค เข้า... (19 ต.ค. 2563)

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ทำกา... (19 มิ.ย. 2563)

ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันเ... (17 มิ.ย. 2563)

การทำหมันสุนัขและแมว เพื่... (10 มิ.ย. 2562)

โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้อง... (30 พ.ค. 2562)

โครงการป้องกันและควบคุม ... (12 มี.ค. 2562)

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ร่วม... (19 ก.ย. 2561)

นายอุทัย เกษมทาง นายกเทศม... (14 ก.ย. 2561)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ระบบ... (22 ส.ค. 2561)

งานบริจาคโลหิตเนื่องในโอก... (21 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ... (11 ต.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านง... (04 ก.ย. 2562)  
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบี... (23 ส.ค. 2562)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21 ส.ค. 2562)
ประกาศการเปิดเเผยราคากลางโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้าน... (16 ส.ค. 2562)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการ... (09 ส.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ... (23 ก.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ... (05 มิ.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ... (17 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภ... (19 มี.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย... (07 มี.ค. 2561)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศประกวดราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบ... (07 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอา... (07 มี.ค. 2561)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุ... (07 มี.ค. 2561)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างอาคาร... (23 ก.พ. 2561)
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด และพยานรับรอง การปิด-ปลด ประกาศแผนการจัดซื้อจ... (23 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ... (12 ม.ค. 2561)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด และพยานรับรอง การปิด-ปลด ประกาศผลพิจารณาการเส... (12 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒน... (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็... (28 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai