Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ เพิ่มเติม (19 พ.ค. 2559)  
การชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ (19 พ.ค. 2559)  
พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 (02 ก.พ. 2559)  
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทสมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราช... (30 ธ.ค. 2558)
คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค (01 ต.ค. 2558)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2... (30 ก.ย. 2558)
9 บัตรประจำตัวผู้สมัคร (06 ก.ค. 2558)
8 เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 8) (06 ก.ค. 2558)
7 แบบแสดงสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข 7) (06 ก.ค. 2558)
6 ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ (เอกสารหมายเลข 6) (06 ก.ค. 2558)
5 แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (เอกสารหมายเลข 5) (06 ก.ค. 2558)
4 หนังสืออนุญาตจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด (เอกสารหมายเลข 4) (06 ก.ค. 2558)
3 ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 3) (06 ก.ค. 2558)
2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ (เอกสารหมายเลข 2) (06 ก.ค. 2558)
1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข 1) (06 ก.ค. 2558)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ (06 ก.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันไ... (09 มิ.ย. 2558)
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ (เพิ่มเติม) (28 พ.ค. 2558)
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ (28 พ.ค. 2558)
ประกาศอำเภอวารินชำราบ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไคครั้งแรก (20 พ.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

#เทศบาลตำบลเมืองศรีไคร่วม... (28 ธ.ค. 2560)  

#เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ร่ว... (30 ต.ค. 2560)  

#คณะกรรมการการตรวจประเมิน... (22 มิ.ย. 2560)  

กันเกราเกมส์กีฬามหาลัยแห่... (02 มี.ค. 2559)

จับสลากแบ่งสาย (01 มี.ค. 2559)

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2... (24 ก.พ. 2559)

เทศบาลเมืองศรีไค ร่วมกับ ... (27 พ.ย. 2558)

เทศบาลเมืองศรีไค ร่วมกิจก... (27 พ.ย. 2558)

ยินดีต้อนรับนายอำเภอวาริน... (17 พ.ย. 2558)

การร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉ... (13 ส.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู... (08 ก.ค. 2558)

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จัด... (17 ธ.ค. 2557)

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ร่วม... (16 ธ.ค. 2557)

เทศบาลตำบลเมืองศรีไคร่วมพ... (18 ธ.ค. 2555)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศ... (24 ต.ค. 2555)

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมของ... (22 ส.ค. 2555)

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมวัน... (22 ส.ค. 2555)

ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลต... (12 ส.ค. 2555)

หมากจองเกมส์ (18 พ.ค. 2555)

รดน้ำสงกรานต์ 2555 (18 พ.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภ... (19 มี.ค. 2561)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย... (07 มี.ค. 2561)  
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศประกวดราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบ... (07 มี.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอา... (07 มี.ค. 2561)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุ... (07 มี.ค. 2561)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างอาคาร... (23 ก.พ. 2561)
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด และพยานรับรอง การปิด-ปลด ประกาศแผนการจัดซื้อจ... (23 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ... (12 ม.ค. 2561)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด และพยานรับรอง การปิด-ปลด ประกาศผลพิจารณาการเส... (12 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒน... (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็... (28 ธ.ค. 2560)
ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (29 ก.ย. 2560)
ประกาศผลพิจารณาการเสนอราคาจ้าง ของเทศบาลตำบลเมืองศรีไค จำนวน 1 โครงการ (15 พ.ค. 2560)
ประกาศตกลงราคาจ้าง ของเทศบาลำบลเมืองศรีไค จำนวน 1 โครงการ (08 พ.ค. 2560)
ประกาศผลพิจารณาการเสนอราคาจ้าง ของเทศบาลตำบลเมืองศรีไค จำนวน 1 โครงการ (18 เม.ย. 2560)
ประกาศผลพิจารณาการเสนอราคาจ้าง ของเทศบาลตำบลเมืองศรีไค จำนวน 1 โครงการ (18 เม.ย. 2560)
ประกาศตกลงราคาจ้าง ของเทศบาลตำบลเมืองศรีไค จำนวน 1 โครงการ (18 เม.ย. 2560)
ประกาศผลพิจารณาการเสนอราคาจ้าง ของเทศบาลตำบลเมืองศรีไค จำนวน 5 โครงการ (27 มี.ค. 2560)
ประกาศตกลงราคาจ้าง ของเทศบาลตำบลเมืองศรีไค จำนวน 5 โครงการ (21 มี.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ถนนสายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมดง่ามเหนือ... (20 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageเทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai