Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 มิ.ย. 2564
ถึง
02 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านศรีไคตก-บ้านแมด (อบ.ถ.35-003)
18 พ.ค. 2564
ถึง
21 พ.ค. 2564
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านศรีไคตก-บ้านแมด (อบ.ถ.35-003) ตำบลเมืองศรีไค กว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,850 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,875 ตารางเมตร
26 เม.ย. 2564
ถึง
26 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านศรีไคตก-บ้านแมด (อบ.ถ.35-003)
07 เม.ย. 2564
ถึง
19 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านศรีไคตก-บ้านแมด (อบ.ถ.๓๕-๐๐๓) ตำบลเมืองศรีไค กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๗๕ ตารางเมตร
07 เม.ย. 2564
ถึง
19 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนงาม-บ้านมดง่ามใต้ (อบ.ถ.๓๕-๐๐๒) ตำบลเมืองศรีไค กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๐๐ ตารางเมตร
22 ต.ค. 2563
ถึง
22 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
22 ก.ค. 2563
ถึง
22 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
23 เม.ย. 2563
ถึง
23 เม.ย. 2563
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
21 ม.ค. 2563
ถึง
21 ม.ค. 2563
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
20 ธ.ค. 2562
ถึง
20 ธ.ค. 2562
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค ประกาศการเปิดเเผยราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai