Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นายพิบูลชัย ศรีเข้ม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายสิทธิพันธ์ ศรีวิเศษ
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นายปัณณวิชญ์ เกษกุล
นักสันทนาการ
Responsive image
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวลัดดา กุจะพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
Responsive image
นางสาวลัคณา หวังดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางประนอม ไชยกุล
ผช.จพง.ธุรการ
Responsive image
-ว่าง-
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กฯ
Responsive image
-ว่าง-
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กฯ
Responsive image
นางรุ่งนภา ธรรมสาร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กฯ
Responsive image
นางสุภาพร ชนะกุล
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กฯ
Responsive image
นางสาวสวรรค์ มาลาคำ
คนงาน (ปฏิบติหน้าที่ดูแลเด็ก)
Responsive image
น.ส.สุพัตรา ขันทะวัตร์
คนงาน (ปฏิบติหน้าที่ดูแลเด็ก)
Responsive image
Responsive image
นางนงนุช เนตตาสาร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai