Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
     - อาชีพทางการเกษตร
     - อาชีพรับจ้างทั่วไปและค้าขาย
     - อาชีพรับราชการ
     - อื่น ๆ
ร้อยละ 70
ร้อยละ 20
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาลตำบล
     - หอพัก / บ้านเช่า / ห้องเช่า
     - โรงสีข้าว
     - ร้านซ่อมจักรยานยนต์
     - ร้านค้า
     - ร้านเสริมสวย – แต่งผม
     - ร้านอาหาร
     - ร้านเช่าหนังสือ
     - ร้านคอมพิวเตอร์/เกมส์
     - ร้านถ่ายเอกสาร
     - ปั๊มน้ำมัน
     - เลี้ยงและจำหน่ายเนื้อสัตว์
     - ร้านถ่ายรูป
     - ร้านคาราโอเกะ
     - จำหน่วยน้ำอัดลม
     - ธนาคาร
     - ร้านซักรีด
     - ซ่อมและจำหน่ายโทรศัพท์
     - ร้านกาแฟ
     - ร้านขายยา
     - ร้าน VCD
จำนวน 160 ราย
จำนวน 8 ราย
จำนวน 7 ราย
จำนวน 51 ราย
จำนวน 9 ราย
จำนวน 25 ราย
จำนวน 1 ราย
จำนวน 3 ราย
จำนวน 4 ราย
จำนวน 7 ราย
จำนวน 5 ราย
จำนวน 3 ราย
จำนวน 1 ราย
จำนวน 2 ราย
จำนวน 3 ราย
จำนวน 2 ราย
จำนวน 3 ราย
จำนวน 3 ราย
จำนวน 3 ราย
จำนวน 1 ราย


เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai