Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
     - อาชีพทางการเกษตร
     - อาชีพรับจ้างทั่วไปและค้าขาย
     - อาชีพรับราชการ
     - อื่น ๆ
ร้อยละ 70
ร้อยละ 20
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาลตำบล
     - หอพัก / บ้านเช่า / ห้องเช่า
     - โรงสีข้าว
     - ร้านซ่อมจักรยานยนต์
     - ร้านค้า
     - ร้านเสริมสวย – แต่งผม
     - ร้านอาหาร
     - ร้านเช่าหนังสือ
     - ร้านคอมพิวเตอร์/เกมส์
     - ร้านถ่ายเอกสาร
     - ปั๊มน้ำมัน
     - เลี้ยงและจำหน่ายเนื้อสัตว์
     - ร้านถ่ายรูป
     - ร้านคาราโอเกะ
     - จำหน่วยน้ำอัดลม
     - ธนาคาร
     - ร้านซักรีด
     - ซ่อมและจำหน่ายโทรศัพท์
     - ร้านกาแฟ
     - ร้านขายยา
     - ร้าน VCD
จำนวน 160 ราย
จำนวน 8 ราย
จำนวน 7 ราย
จำนวน 51 ราย
จำนวน 9 ราย
จำนวน 25 ราย
จำนวน 1 ราย
จำนวน 3 ราย
จำนวน 4 ราย
จำนวน 7 ราย
จำนวน 5 ราย
จำนวน 3 ราย
จำนวน 1 ราย
จำนวน 2 ราย
จำนวน 3 ราย
จำนวน 2 ราย
จำนวน 3 ราย
จำนวน 3 ราย
จำนวน 3 ราย
จำนวน 1 ราย


เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai