Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งเทศบาลตำบลเมืองศรีไค
     เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ  ห่างจากอำเภอวารินชำราบประมาณ 11.5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 13  กิโลเมตร  
     ทิศเหนือ มีเส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดินขนาด 2 ช่องทางจราจร เชื่อมต่อกับตำบลธาตุและเป็นเส้นทางเดินทางเข้าสู่อำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมืองอุบลราชธานี
     ทิศใต้ มีเส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 เชื่อมต่อตำบลสระสมิงกับเทศบาลตำบลนาส่วง เดินทางไปยังอำเภอเดชอุดม เข้าสู่กรุงเทพมหานครตามลำดับ
     ทิศตะวันออก มีเส้นทางคมนาคมถนนคอนกรีตขนาด 2 ช่อง เชื่อมต่อกับตำบลโพธิ์ใหญ่
     ทิศตะวันตก มีเส้นทางคมนาคมถนนลาดยางขนาด 2 ช่อง เชื่อมต่อกับตำบลคูเมือง
      
อาณาเขต
     ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2532 และนำประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 194 หน้า 8375-8377 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ได้กำหนดอาณาเขตตำบลเมืองศรีไค ไว้ดังนี้
     ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 
แนวเขตติดต่อกับตำบลธาตุ เริ่มต้นจากจุดตัดถนนบ้านค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองศรีไค – บ้านเก่าน้อย หมู่ 3 ตำบลธาตุ กับกำแพงวัดป่าอรัญวาสี ตรงหลักไม้แก่นที่ 1 บริเวณพิกัด วีบี 877720 ห่างจากกำแพงวัดทางทิศใต้ 0.50 เมตร ไปทางทิศตะวันออก ผ่านไปตามแนวเขตที่ทำเลสาธารณะของหมู่บ้าน(ที่ตั้งสำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ปัจจุบัน)ด้านทิศเหนือตัดถนนสายวาริน-เดชอุดม ตามหลักกิโลเมตรที่ 10 เป็นแนวเส้นตรงไปจดแนวเขตบ้านแมด หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองศรีไค สิ้นสุดที่ร่องน้ำรองแสงตรงหลักไม้แก่นที่ 2 ห่างจากคูทำนบไปทางทิศใต้ 2 เมตร บริเวณพิกัด วีบี 924716 รวมระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร

     ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และ เขตเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
แนวเขตติดต่อกับตำบลสระสมิง เริ่มต้นจากหลักไม้แก่นที่ 3 เลียบลำห้วยข้าวสารทางทิศตะวันตก บริเวณพิกัด วีบี 982635 ถึงกึ่งกลางถนนสายวาริน-เดชอุดม ตรงกลักกิโลเมตรที่ 21.8 ระยะทาง 6 กิโลเมตร และจากกึ่งกลางถนนสายวาริน-เดชอุดม ตรงหลักกิโลเมตรที่ 21.8 ระยะทาง 6 กิโลเมตร และจากกึ่งกลางถนนสายวาริน-เดชอุดม ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางถนนถึงสะพานร่องนานน้ำตรงหลักกิโลเมตรที่ 17.8 ไปทางทิศตะวันตก ผ่านที่นาของนายรอด แก่นกอ ไปจดถนนบ้านตองผอง หมู่ที่ 5-เดชอุดม เป็นจุดสิ้นสุดตรงหลักไม้แก่นที่ 4 ห่างจากต้นชาติไปทางทิศใต้ 2 เมตร ในที่นาของนายสุนทร เนตรสาร บริเวณพิกัด วีบี 922623 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร รวมระยะทาง 9.50 กิโลเมตร

      ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้  
แนวเขตติดต่อกับตำบลโพธิ์ใหญ่ เริ่มต้นจากหลักไม้แก่นที่ 2 บริเวณพิกัด วีบี 924716 ที่บ้านแมด หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองศรีไค ไปทางทิศใต้ ผ่านถนนบ้านศรีไค-โพธิ์ใหญ่ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 1.5 ผ่านที่นาของนายลา กุจะพันธ์ และนางหนู ภูโท ผ่านห้อยตองแวด และผ่านที่นาของนายรอด ปุยฝ้าย เลียบหนองสาธารณะทางทิศตะวันออกถึงลำห้วยซัน แล้วเลียบลำห้วยซันทางทิศใต้ ไปจดลำห้วยข้าวสารแล้วเลียบลำห้วยข้าสารทางทิศตะวันตก สิ้นสุดจดตัดระหว่างถนนบ้านมดง่าม-เดชอุดมกับลำห้วยข้าวสาร ตรงหลักไม้แก่นที่ 3 ห่างจากถนนไปทางทิศใต้ 4 เมตร บริเวณพิกัด วีบี 982635 รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร

     ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ แนวเขติดต่อกับตำบลคูเมือง เริ่มต้นจากหลักไม้แก่นที่ 4 บริเวณพิกัด วีบี 911532 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านที่นาของนายพูนกำลังดี ทางทิศตะวันออกของถนนสายหนองผือ-คูเมือง จดร่องน้ำโคกเสาเล้า ทางทิศใต้ของบ้านค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองศรีไค ระยะทาง 5 กิโลเมตร เลียบร่องน้ำเสาเล้าทางทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศเหนือจดหลักไม้แก่นที่ 1 บริเวณพิกัด วีบี 877720 ระยะทาง 6 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 11.5 กิโลเมตร จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่ ได้แก่ บ้านค้อ บ้านแขม บ้านศรีไคตก บ้านศรีไคออก บ้านแมด บ้านมดง่ามเหนือ บ้านโนนงาม บ้านอุดมชาติ บ้านมดง่ามใต้ บ้านดอนบาก บ้านโคกเจริญ
     
เนื้อที่
     เทศบาลตำบลเมืองศรีไค มีเนื้อที่โดยประมาณ 47.92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,950 ไร่
     หมู่ที่ 1 บ้านค้อ
     หมู่ที่ 2 บ้านแขม
     หมู่ที่ 3 บ้านศรีไคตก
     หมู่ที่ 4 บ้านศรีไคออก
     หมู่ที่ 5 บ้านแมด
     หมู่ที่ 6 บ้านมดง่ามเหนือ
     หมู่ที่ 7 บ้านโนนงาม
     หมู่ที่ 8 บ้านอุดมชาติ
     หมู่ที่ 9 บ้านมดง่ามใต้
     หมู่ที่ 10 บ้านดอนบาก
     หมู่ที่ 11 บ้านโคกเจริญ
พื้นที่ 2,225 ไร่ คิดเป็น 9.38 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 2,855 ไร่ คิดเป็น 12.03 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 2,205 ไร่ คิดเป็น 9.29 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 2,370 ไร่ คิดเป็น 9.99 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 3,647 ไร่ คิดเป็น 15.37 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 1,082 ไร่ คิดเป็น 4.56 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 1,595 ไร่ คิดเป็น 6.72 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 2,110 ไร่ คิดเป็น 8.89 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 2,621 ไร่ คิดเป็น 11.05 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 1,678 ไร่ คิดเป็น 7.07 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 1,338 ไร่ คิดเป็น 5.63 % ของพื้นที่ทั้งหมด

แบ่งตามพื้นที่การใช้ประโยชน์
     1. พื้นที่สาธารณประโยชน์
     2. พื้นที่ทำการเกษตร
     3. พื้นที่อยู่อาศัย
11,508 ไร่ คือเป็นร้อยละ 38.42 ของพื้นที่ทั้งหมด
17,447 ไร่ คือเป็นร้อยละ 74 ของพื้นที่ทั้งหมด
995 ไร่ คือ เป็นร้อยละ 4 ของพื้นที่ทั้งหมด
    
ภูมิประเทศ
     1 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ความสูงเหนือ ระดับน้ำทะเลประมาณ 120 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ
          - พื้นที่ราบลุ่มริมลำห้วย ได้แก่ ห้วยตองแวด ประกอบด้วย หมู่บ้านศรีไคตก บ้านศรีไคออก บ้านแขม บ้านแมดเป็นบางส่วน ลำห้วยข้าวสาร บ้านอุดมชาติ หมู่บ้านนี้เป็นที่ราบลุ่มมากจึงทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำ   
          - พื้นที่ราบลุ่ม อยู่ตอนกลางของตำบล ได้แก่ บ้านแขม บ้านศรีไคตก บ้านค้อ บ้านดอนบาก บ้านแมด
          - พื้นที่ดอน อยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันออกของตำบล ได้แก่ บ้านมดง่ามเหนือ บ้านมดง่ามใต้ บ้านโนนงาม
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำขาดแคลนน้ำ และในพื้นที่ที่มีความลาดชันดินง่ายต่อการชะล้างพังทะลายสูญเสียหน้าดิน
2 ลักษณะการตั้งบ้านเรือน ชุมชนตำบลเมืองศรีไคมีการตั้งบ้านเรือน ดังนี้
ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่ม เป็นกระจุกอยู่ตามบ้าน หมู่บ้านต่าง ๆ รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ เป็นส่วนมาก (รวมกันเป็นชุมชนใหญ่ หรือกระจายเป็นหย่อม)
     
สภาพภูมิอากาศ
ฤดูกาล เทศบาลตำบลเมืองศรีไค แยกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
     - ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส
     - ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
     - ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย  22.2 องศาเซลเซียส


เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai