Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 พ.ค. 2564 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค แผนการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเเห่งชาติ พ.ศ. 2558
25 พ.ค. 2564 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค พระราชบัญญัติป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
25 พ.ค. 2564 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค แผนปฏิบัติการในการป้องกันเละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองศรีไค พ.ศ. 2564
25 พ.ค. 2564 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
25 พ.ค. 2564 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
09 ม.ค. 2563 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค คู่มือการปฎิบัติรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
16 ก.ค. 2558 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค คู่มือประชาชน : การชำระภาษีบำรุงท้องที่
16 ก.ค. 2558 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค คู่มือประชาชน : การชำระภาษีป้าย
16 ก.ค. 2558 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
16 ก.ค. 2558 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค คู่มือประชาชน : เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai