Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายวีระชัย มะลิวัลย์
ประธานสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นายสันต์ชัย พุทธบุญ
รองประธานสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกบรรจบ อภัยจิตต์
เลขานุการสภาเทศบาล
Responsive image
นางจันทิมา อินศร
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายธนายุทธ โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายเดชา ประชุมแดง
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ศรีบุตตะ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายธนเสฏฐ์ ง้าวทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายเมริน สายดวง
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายวันชัย บุญทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายสุเมธ อำภรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นายเสน่ห์ บุญศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai