“วิษณุ” ยันรัฐบาลพร้อมแจงญัตติเดือน
“วิษณุ” เผย รัฐบาลไม่มีปัญหาหากจะอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติใน ส.ค.นี้ แต่สภาฯ ติดภารกิจ
"ในหลวง" โปรดเกล้าฯพระราช
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ทหารชั้นนายพล เป็นกรณีพิ
‘สนธิรัตน์’ ดันไทยเป็น "ศูนย์เชื่อม
กระทรวงพลังงาน เตรียมพร้อมจัดงาน AMEM ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2562 ที
'ศ.ดร.เอนก' วิเคราะห์ '
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้โพสต์เฟซ
แรงดึงดูด...
เอาแล้วไง! แรงดึงดูดของ ขั้วหนุนลุงตู่ ที่ปล่อยพลังเชื้อเชิญขั้วตรงข้ามให้มาแตะมือพอเ