Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม



หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ครั้งเเรก พ.ศ.2564
Responsive image
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ร้อยตำรวจตรี วีระวัฒน์ วิชาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ต้อนรับ นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ และ นางอารยา เดชภิมล ท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ ในโอกาสที่นายอำเภอวารินชำราบมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค (ครั้งแรก) พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค
เพื่อดำเนินการเลือก ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค และการปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
โดยมติที่ประชุมได้ลงความเห็นชอบเลือก
1. นายสมปอง ประสมศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค (เขต 2) ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค
2. นายใหม่ คำประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค (เขต 1) ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค
3. นายชัยบัญชา กุคำใส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค (เขต 1) ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค
 
 
         
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2564