Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง
Responsive image
เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 17.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ได้จัดผู้เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ ดังนี้
1. นายอนันต์ ศรีรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค
2. นายพิบูลชัย ศรีเข้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา
3. นางสาวเกสรา ขันทวี เจ้าพนักงานทะเบียน
4. จ่าสิบเอกวัชรินทร์ แก้วเล็ก เจ้าพนักงานเทศกิจ
5. จ่าสิบเอกชัยธัช สารกิจ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
         
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563