Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ซ่อมฝาท่อระบายน้ำเเละถนนชำรุด
Responsive image
มื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอุทัย เกษมทาง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค มอบหมายให้ นายสุภวุฒิ ยิ่งยืน ผู้อำนวยการกองช่าง และ นายอภิสิทธิ์ ศรีรักษา นายช่างโยธา พร้อมคณะทำงาน
ลงพื้นที่ตำบลเมืองศรีไคทำการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บ้านศรีไคตก หมู่ที่ 3 และซ่อมถนนที่พังชำรุด เส้นหน้าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
         
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2563