Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เทศบาลตำบลเมืองศรีไคเเละจิตอาสาตำบลเมืองศรีไค ทำความสะอาดวัดหนองปาพงเตรียมรับเสด็จฯ
Responsive image
ด้วยสํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯมาถวายผ้าพระกฐิน ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี
เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ อำเภอวารินชำราบ จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางเสด็จฯ ในเขตพื้นที่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอุทัย เกษมทาง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค มอบหมายให้ นายอรรถวิทย์ แสงดิษฐ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองศรีไค และจิตอาสาตำบลเมืองศรีไค พร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางเสด็จฯให้สะอาดเรียบร้อย
         
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2563