Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ลอกคลองระบายน้ำเเละล้างถนน บ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4
Responsive image
        เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอุทัย เกษมทาง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค มอบหมายให้ 
      1.นายอนันต์ ศรีรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค 
      2.นายธนากร ชาววัง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค 
      ดูแลการดำเนินงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายมงคล อุเทศ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เวรประจำวันนำทีมฯ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ทำการลอกคลองระบายน้ำและล้างทำความสะอาดถนน 
     ณ บ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี
         
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2563