Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 มิ.ย. 2561
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค ขอเชิญชวนร่วมโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"

28 พ.ค. 2561
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค สำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ เขตเทศบาลตำบลเมืองศรีไค

11 พ.ค. 2561
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค กิจกรรมผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว

28 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค #เทศบาลตำบลเมืองศรีไคร่วมกันทำบุญในฤกษ์วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561

30 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค #เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ร่วมกันทำกิจกรรมประกาศเจตนารมย์ ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

27 ก.ย. 2560
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

20 ก.ย. 2560
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ทำการศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากหอพัก

22 มิ.ย. 2560
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค #คณะกรรมการการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถ-อปถ)(Local Performance Assessment:lPA)

15 ก.พ. 2560
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ขอเชิญช่วนชาวเมืองศรีไค ร่วมกันลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

03 ต.ค. 2559
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค การรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองศรีไค

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai