Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 พ.ค. 2559 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค การชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
19 พ.ค. 2559 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค การชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ เพิ่มเติม
02 ก.พ. 2559 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550
30 ธ.ค. 2558 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทสมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
01 ต.ค. 2558 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค
30 ก.ย. 2558 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
06 ก.ค. 2558 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ
06 ก.ค. 2558 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค 1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข 1)
06 ก.ค. 2558 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค 2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ (เอกสารหมายเลข 2)
06 ก.ค. 2558 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค 3 ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 3)

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai