Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ต.ค. 2561 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองศรีไคเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
05 มิ.ย. 2561 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน
05 มิ.ย. 2561 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ หน้าทีคนไทยร่วมใจจัดการขยะ
28 พ.ค. 2561 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค แจ้งประชาสัมพันธ์แผนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
15 พ.ค. 2561 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค รายงานการติดตามและประเมินผลแผน 2561
01 เม.ย. 2561 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ร่วมใจเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ลดปัญหาขยะ เกลื่อนถนน-อุดตันท่อ
15 ธ.ค. 2560 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเทสบาลครั้งที่2
06 พ.ย. 2560 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
10 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29 ก.ย. 2560 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai